Tarifering

Waarom een apart deel “tarifering”?

Dit heeft u zeker al eens gehoord:

“Ze doen hun werk goed, maar hoe weet ik wat ik zal betalen en vermijd ik verrassingen bij de eindafrekening”.
Of “Je weet waar je begint,…”

Dit zijn overigens terechte opmerkingen, want er bestaat geen enkele reden waarom de afrekening van kosten en erelonen in een sfeer van mist zou dienen te gebeuren.

Uiteraard is het niet mogelijk om in het bestek van huidige website een volledig overzicht te geven van wat de afrekening uiteindelijk wordt, des te meer daar dit in de individuele gevallen wordt gewikt en gewogen onder andere naar belangrijkheid van het dossier en het uiteindelijk bekomen resultaat.

De volgende vuistregels maken een afrekening echter reeds heel wat transparanter en zorgen ervoor dat men a...

Lees Meer